Nieuw Gents stadsdeel LUX/Forum dankzij reconversie: “Van industriële site in vergeten hoek tot groene oase waar werken en wonen mogelijk is op een boogscheut van de stad”

Alides LUX-Forum - exterieur.jpg

Gent, 4 juni — Aan de Toemaattragel, in een bocht van de Schelde, stelde projectontwikkelaar Alides vandaag het nieuwste Gentse vastgoedproject voor, dat focust op een duurzame mix van wonen (LUX) en werken (Forum). De site LUX/Forum beslaat 4,5 hectare en is een uniek reconversieproject waarin de oude industriële site van het bekende bouwbedrijf Group Maes wordt omgevormd tot een locatie met ruim 237 wooneenheden en 7 bedrijfsgebouwen. Deze reconversie creëerteen nieuw stadsdeel van Gent dat direct verbonden is met Gent-Zuid en het historische stadscentrum.

 

 

Veelbelovende locatie dichter bij de stad brengen

 

LUX/Forum is een project dat een oplossing kan bieden aan verschillende noden op vlak van huisvesting en bedrijfsgebouwen die voelbaar zijn in Gent. 

 

“De vlotte bereikbaarheid van deze site is een mooie troef die we optimaal wilden benutten, door te kiezen voor een zeer duurzaam vastgoedproject waarin wonen en werken met elkaar worden gecombineerd. Door LUX/Forum overtuigen we mensen uit Gent en omstreken om dit onbekende en onbeminde hoekje van onze stad te komen ontdekken. Dankzij de unieke reconversie die Alides hier voorziet zorgen we voor een stukje inbreiding van de stad”, zegt Rikkert Leeman, CEO van Alides.

 

Het project was in 2015 in eerste instantie enkel gericht op het bouwen van bedrijfsgebouwen (Forum). Na nauw overleg met de stad Gent kwam men tot de conclusie dat een gemengd project op deze unieke locatie het ideale scenario zou zijn. De site, gelegen in het Zuiden van Gent, bevindt zich namelijk op een locatie van waaruit gemakkelijk aansluiting mogelijk is met het stadscentrum, het station Gent-Sint-Pieters, UZ Gent, de universiteitscampussen, de binnen – en buitenring, de E40 en de E17.

 

 
 

 

“Het nieuwe project LUX/Forum is een goed voorbeeld van toekomstgericht stedelijk wonen: compact, in de nabijheid van de binnenstad, gelegen langs een nieuwe groenas en met vlotte en veilige verbindingen met de fiets en het openbaar vervoer naar de binnenstad en het station. Alides voelt als Gents bedrijf van generaties als geen ander aan hoe de visie op wonen aan het veranderen is, en kiest resoluut voor een duurzaam stedelijk model”, zegt Christophe Peeters, ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad en de OCMW-raad.

 

Dat het nieuwe vastgoedproject perfect inspeelt op de woonnoden in Gent was al voelbaar voor de start van de verkoop van LUX, die begin juni van start ging. 

 

“Met deze unieke mix van verschillende woonvormen spreekt LUX een heel breed publiek aan: starters, jonge gezinnen, dertigers en veertigers, medioren en senioren. Kortom: iedereen die rustig, maar toch vlak bij de stad wil wonen. De eerste reacties bij het publiek zijn uiterst positief en de eerste woningen vonden na de lanceringsmomenten van vorige week al een nieuwe eigenaar”, zegt Sales & Marketing manager Wouter Dekemel.

 

LUX/Forum: programma

 

LUX bestaat uit tien woonvolumes die samen goed zijn voor 27.000 m² woonoppervlakte of 237 wooneenheden. De woongebouwen bestaan uit een combinatie van zeer diverse woontypologieën: stadswoningen, schakelwoningen, rijwoningen, parkappartementen en penthouses. 

 

Alle woonentiteiten beschikken over een private buitenruimte (tuin of terras). Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in parktuinen, centrale ontmoetingspleinen en weelderige groene ruimte, zowel tussen de bouwvolumes als op de daken van de gebouwen.

 

Forum voorziet in 20.000 m² aan bedrijfsruimte, verdeeld over 7 gebouwen. Twee gebouwen zijn vandaag al volledig verkocht en in gebruik genomen door de nieuwe eigenaars. De bouw van de 5 overige gebouwen is volop aan de gang. 

 

 

Architecturale kwaliteit

 

“Doorheen het project wordt een evenwicht tussen eenheid en diversiteit geambieerd. Een krachtige, uniforme uitstraling met daarbinnen een ruime diversiteit door variatie aan gevelritmering, secundaire materialen en detaillering resulteert in een hoogwaardige architectuur op mensenmaat”, zegt Niels Baeck van EVR-architecten. 

 

 

Verblijfskwaliteit

 

“In LUX/Forum staat de verblijfskwaliteit voorop. Doordat de wagens meteen ondergronds worden gebracht vanuit de Foreestelaan ontstaat een autoluwe woon- en werkomgeving. De gebouwen worden georganiseerd rond kwalitatieve groenstructuren en collectieve binnengebieden waar ontspanning, spel, natuurontwikkeling en ontmoeting voorop staan”, zegt Koen Van Grimbergen van OVG-architecten.

 

 
 

 

Mobiliteit

 

Bij een combinatie van wonen en werken hoort uiteraard ook aandacht voor mobiliteit. Zo wordt de autoluwe site ontsloten door een nieuw aangelegde weg, de Foreestelaan, die toegang biedt tot 3 grote ondergrondse parkeervolumes. 

 

Op de site zelf primeert zacht verkeer: een publieke fietsas die door de site loopt, sluit aan op de groene fietsas langsheen de Schelde. Hierdoor wordt LUX/ Forum geïntegreerd in het Gentse fietsnetwerk. 

 

Op de site worden zowel ondergrondse parkings als bovengrondse parkeerplaatsen voorzien. 

 

“Om te beantwoorden aan het mobiliteitsvraagstuk wordt met LUX/Forum prioritair ingezet op een optimale balans van bereikbaarheid en leefkwaliteit. Het uitgangspunt was steeds om al het zachte verkeer bovengronds te laten circuleren en al het harde verkeer ondergronds af te leiden, doch om wel steeds voldoende parkeervolume te voorzien”, zegt Dorien Fierens, project developer bij Alides.

 

LUX/Forum wordt een katalysator voor de opwaardering van dit Gentse stadsdeel, tussen het stadscentrum van Gent, het Universitair Ziekenhuis en de Ghelamco Arena. Alides voorziet in drie zaken met buurtondersteunende functies, zoals commerciële ruimtes. 

 

 

Naamgeving 

 

De namen LUX en Forum zijn natuurlijk niet toevallig gekozen.

 

LUX is het Latijnse woord voor ‘licht’ en refereert naar de glinstering van de rivier en de brede omgeving waarin alles vlakbij is. LUX staat ook voor het idee dat je thuis een echt lichtpunt moet zijn, waartoe je wordt aangetrokken.

 

Forum verwijst naar het Romeinse woord voor het centrale plein, het trefpunt van de stad waar je buren, of ze er nu werken of wonen, kan ontmoeten. 

 

 

Geschiedenis van de site

 

De site waar nu LUX/Forum wordt gebouwd is de historische thuishaven van de NV R. Maes, sinds 1968. Vanuit dit stukje Gent groeide het bedrijf. De loodsen, waar destijds het architectonisch beton werd gemaakt en de bouwmaterialen gestockeerd waren, werden eind 2016 afgebroken. 

Op het terrein bevindt zich nog steeds de hoofdzetel van Alides en de overkoepelende Group Maes.

De site valt deels binnen het gewestplan met als bestemming woongebied en deels binnen het BPA met als bestemming bedrijvenzone. 

 

LUX/Forum brochure

PDF - 19 Mb

 


Bram Boriau

manager, Talking Birds Public Relations

https://www.lux-gent.be/

https://forum.alides.be/

https://alides.be/

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Alides

Alides, een familiale speler en deel uitmakend van de Gentse Group Maes gesticht in 1892, wordt reeds generaties lang erkend in de vastgoedsector. Dankzij haar hybride profiel van investeerder en ontwikkelaar, en inzettend op kwaliteit, duurzaamheid en vernieuwing realiseert Alides haar expansie op sterke stedelijke locaties zowel in België, Luxemburg als Polen.

Met haar ervaring in de kantorenmarkt en in de residentiële sector wil Alides haar referentiepositie behouden en versterken. Dankzij haar langetermijnvisie met haar gecentraliseerde aanpak naar de klant toe en gepersonaliseerde oplossingen, volgt Alides haar motto om “your partner in real estate” te zijn. Alides beschikt vandaag over een vastgoedportefeuille van meer dan 600 miljoen euro alsook over een ontwikkelingspipeline met een omzetcijfer van meer dan 800 miljoen euro.

Meer info vindt u op www.alides.be. 

Contact

Toemaattragel 1, 9000 Gent

[email protected]

alides.be